Contact us: 01-4721018

Vigour Super Speciality Clinic and Diagnostic Centre

Student Health Package
( विद्यार्थी स्वास्थ्य प्याकेज )

Research confirms that students do better in school when they are emotionally and physically healthy. They miss fewer classes, are less likely to engage in risky or antisocial behavior, concentrate more, and achieve higher test scores. .

अनुसन्धानले पुष्टि गर्छ कि विद्यार्थीहरूले स्कूलमा राम्रो गर्छन् जब तिनीहरू भावनात्मक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन्छन्। उनीहरूले थोरै कक्षाहरू गुमाउँछन्, जोखिमपूर्ण वा असामाजिक व्यवहारमा संलग्न हुने सम्भावना कम हुन्छ, बढी ध्यान केन्द्रित हुन्छ, र उच्च परीक्षा स्कोरहरू प्राप्त गर्दछ।

 • Requirement ( आवश्यकता ):
  Overnight fasting is required. ( रातभर उपवास आवश्यक छ। )

 • Age Group ( उमेर समूह ) :
   Between 10 to 20 age (10 देखि 20 बीचको उमेर)

 • Frequency ( आवृत्ति ) :
  Once in a year or as advised by Doctor. ( आवृत्ति: वर्षमा एक पटक वा डाक्टरको सल्लाह अनुसार )

 • Test ( परीक्षण समावेश ) :
  – Doctor consultation ( चिकित्सक परामर्श )
  – CBC
  – Random sugar glucose
  – RFT
  – LFT
  – Blood Grouping
  – Urine R/M/E
  – Stool R/M/E
  – ECG
  – USG Abdomen and Pelvic

 • Price ( मूल्य ) :
  Rs. 2900 only|-

Highly Specialized Doctors & Specialized Equipments for your Holistic Well Being. 

Contact Info
Make an Appointment

Ring us and book your Appointment Right Away!