Contact us: 01-4721018

Vigour Super Speciality Clinic and Diagnostic Centre

Cardiac Health Package
( हृदय स्वास्थ्य प्याकेज )

Cardiac Health Check-Up Package combines an in-depth cardiac assessment and heart screening. It is suitable for individuals who want a baseline assessment of their heart health or those who are concerned with or have a family history of heart disease. Screen early and take action to avoid heart problems.

हेल्थ चेक-अप प्याकेजले हृदयको गहिरो मूल्याङ्कन र हृदय जाँचलाई जोड्दछ। यो व्यक्तिहरूका लागि उपयुक्त छ जो आफ्नो हृदय स्वास्थ्यको आधारभूत मूल्याङ्कन चाहन्छन् वा हृदय रोगसँग सम्बन्धित वा पारिवारिक इतिहास भएकाहरूका लागि उपयुक्त छ। चाँडै स्क्रिन गर्नुहोस् र हृदय समस्याबाट बच्नको लागि कदम चाल्नुहोस्।

 • Requirement ( आवश्यकता ):
  Overnight fasting is required. ( रातभर उपवास आवश्यक छ। )
 • Age Group ( उमेर समूह ) :
  Above 30 year (30 वर्ष भन्दा माथि)
 • Frequency ( आवृत्ति ) :
 • Twice in a year or as advised by Doctor. (एक वर्षमा दुई पटक वा  डाक्टरको सल्लाह अनुसार)
 • Test ( परीक्षण समावेश ) :
  – Doctor consultation (चिकित्सक परामर्श)
  – CBC
  – Blood sugar fasting
  – RFT
  – Lipid Profile
  – Bilirubin T/D
  – SGOT
  – TSH
  – Urine R/M/E
  – ECG
  – Chest X-Ray
  – ECHO
 • Price ( मूल्य ) :
  Rs. 6000 only|-

Highly Specialized Doctors & Specialized Equipments for your Holistic Well Being. 

Contact Info
Make an Appointment

Ring us and book your Appointment Right Away!